Vi utökar!

I sommar kommer vi utöka vår besättning med 35 kor. En utmaning som prövar vår kapacitet utan att vi behöver bygga nytt. Nu håller vi som bäst på att förbereda för att ta emot de första fem korna i nästa vecka.

19 420 kommentarer