Avel och produktion

Vi har ca 210 mjölkkor och producerar ca 2200 ton mjölk till försäljning per år.

Under 2012 avvecklade vi mellankalvsuppfödningen och säljer nu våra tjurkalvar till förmedling när de är ca 2 månader gamla. Från gårdens utslagskor blir det ca 25 ton nötkött under ett år. Vi säljer även ett 15-tal dräktiga kvigor per år som livdjur till andra mjölkproducenter.

Foto: Ingemar Schön

Vår besättning utgörs av följande raser:
SRB 54 %
Svensk Holstein 42 %
Korsningsdjur 4 % (korsning SRB/Svensk Holstein).

 

För kontrollåret 2012 var vår medelavkastning 11600 kg ECM. För 2013 var siffran 10979 kg och till 2014 vände det uppåt igen och då blev medelavkastningen 11440 kg. Året 2015 blev det åter en sänkning då medelavkastningen var 10711 kg. En utmaning som vi jobbat vidare med, bl a genom vårt avelsarbete men resultatet för 2016, som blev 10694 kg ECM, är vi inte nöjda med. Under 2017 ser vi framemot att få igång vårt nybyggda stall och därmed bättre förutsättningar bl a med möjlighet att åter mjölka alla korna tre gånger per dag.

 Kontakta oss


Kalset Mjölk
Östra Kalset Västergård 1
333 93 Skeppshult

Telefon & fax, kontor: 0371-363 12

Hans Samuelsson
070-415 81 23 hans@kalsetmjolk.se
Anna Samuelsson
070-745 09 47 anna@kalsetmjolk.se