Våra elittjurar

Från Kalset-gården kommer några tjurar som gjort sig kända i avelssammanhang. Tjuren K Lens har avkomma i 25 länder! På Viking Genetics hemsida kan du läsa mer om dessa tjurar.

3-1678  K Lens  SRB 91678  (K_Lens-91678)
eller gå till K Lens sida på Viking Genetics hemsida.

3-1422  Kalset  SRB 91422  (Kalset-1-91422)
eller gå till tjuren Kalsets sida på Viking Genetics hemsida.Kontakta oss


Kalset Mjölk
Östra Kalset Västergård 1
333 93 Skeppshult

Telefon & fax, kontor: 0371-363 12

Hans Samuelsson
070-415 81 23 hans@kalsetmjolk.se
Anna Samuelsson
070-745 09 47 anna@kalsetmjolk.se