Kalset Mjölk

Lantbruksföretaget Kalset Mjölk ägs och drivs av Anna och Hans Samuelsson i byn Kalset i Skeppshult, Småland, nära gränsen till Halland. Vi driver mjölk- och köttproduktion tillsammans med våra anställda.

Vår affärsidé är att bedriva en effektiv och konkurrensmässig produktion av mjölk och nötkött. Produktionen ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt i samklang med natur och samhälle, för att nå lönsamhet på både kort och lång sikt. För att kunna leva upp till detta ställer vi om till ekologisk produktion, med start under 2016.

Hans är den fjärde generationen i familjen Samuelsson som driver Kalsets Gård. Mjölkproduktionen startade för över 120 år sedan.

Maskinhall, anno 2015.Kontakta oss


Kalset Mjölk
Östra Kalset Västergård 1
333 93 Skeppshult

Telefon & fax, kontor: 0371-363 12

Hans Samuelsson
070-415 81 23 hans@kalsetmjolk.se
Anna Samuelsson
070-745 09 47 anna@kalsetmjolk.se