Personal

Hans Samuelsson
Hans är husdjursagronom, tog examen våren 1994 vid SLU i Uppsala och arbetade därefter som foder- och ekonomirådgivare på Skara Semin i Värnamo och Svea Husdjur i Uppsala.
Hans är styrelseledamot i Jönköpings läns arrendatorförening. Hans har till våren 2017 varit aktiv förtroendevald i Arla Foods representantskap och Finnveden-kretsen. Hans leder det dagliga arbetet på Kalset Mjölk.

 

Anna Samuelsson
Anna är husdjursagronom och tog examen vintern 1994 och arbetade sedan vidare som forskarstuderande vid SLU och drev ett projekt rörande nödutfodring av ren och disputerade våren 2003.
Anna sköter Kalset Mjölks administration. Anna är styrelseledamot i LRF Gislaveds Kommungrupp.

 

Tommy Rehn
Vår ladugårdsförman arbetar på gården sedan 1989, och är därmed den anställde som varit här längst. Tommy är utbildad egenseminör och har det övergripande avelsansvaret.

 

 

Sofie Lycksell
…är vår första djurskötare och har jobbat hos sedan 2005. Sofie gjorde praktik hos oss medan hon gick naturbrukslinjen på Tenhults naturbruksgymnasium. Ett semestervikariat förlängdes till en anställning. Sofie har huvudansvar för kalvarnas skötsel och vård (hon har gått kursen Delegerad läkemedelshantering) och sköter CDB-rapporteringen. Just nu arbetar Sofie deltid och är föräldraledig övrig tid.

 

Zandra Åvitsland
Vår andra djurskötare har jobbat hos oss sedan 2007. Zandra jobbade extra hos oss under sitt tredje år på naturbrukslinjen på Segerstad naturbruksgymnasium och anställdes därefter. Zandra reste i Europa under 2011 och arbetade på mjölkgårdar i Tyskland och Holland. Zandra har under sin anställning här gått utbildning till egenseminör och ansvarar bl a för brunstuppföljning (heat-time). Just nu är Zandra föräldraledig.

 

 

Mohamud Ali Ahmed
Mohamud kommer ursprungligen från Somalia där han jobbat med djurskötsel. Mohamud är anställd hos oss sedan 2011 och arbetar med djurskötsel och mjölkning.

 

Foto:
Öbergs Bild & Reportage AB

Gunnar Samuelsson
Farfar Gunnar finns ofta till hands på gården och rycker in för både folk och fä.

 

 

 

Extra arbetare

 

 Kontakta oss


Kalset Mjölk
Östra Kalset Västergård 1
333 93 Skeppshult

Telefon & fax, kontor: 0371-363 12

Hans Samuelsson
070-415 81 23 hans@kalsetmjolk.se
Anna Samuelsson
070-745 09 47 anna@kalsetmjolk.se