Foder

Odling
Vi arrenderar mark av ett drygt trettiotal jordägare, vilket ger oss en total areal på 290 hektar. Arealen fördelas på 85 ha hagmarksbete och 35 ha åkermarksbete, 120 ha vall och 50 ha helsäd. Tidigare odlade och ensilerade vi även majs men efter omställningen till ekologisk produktion satsar vi på helsäd och slutar med majs.

Foto: Erik Gunnarsson

Sommaren 2008 odlade vi för första gången fodermajs.
Hela familjen samlad på fältet i Fållinge.

Nyodlingen
Som nya ägare till gården startade vi 2008 ett treårigt projekt med nyodling av vår skogsmark. I omgångar fällde vi skog nära gården och fräste stubbar. Bit för bit har vi därefter nyodlat marken. Våren 2011 hade vi utökat gårdens egen närodlade areal med 20 hektar bördig jord. Under 2016 färdigställer vi ytterligare 2 ha. Klicka på första bilden nedan för att se bildspelet.


Majsskörd 2011
I år har vi odlat ett litet fält sockermajs på prov. Försäljningen sker direkt till konsumenterna som kommer till oss på gården. Bilderna är knäppta av Oskar Svensson vid en av skördehelgerna.

Foderhantering


Här är vår spannmålscentral, för är lager och kross av spannmål, som blir foder till våra djur.

 Kontakta oss


Kalset Mjölk
Östra Kalset Västergård 1
333 93 Skeppshult

Telefon & fax, kontor: 0371-363 12

Hans Samuelsson
070-415 81 23 hans@kalsetmjolk.se
Anna Samuelsson
070-745 09 47 anna@kalsetmjolk.se